Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 12/01/2017, Ban Thường trực MTTQ thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

Dự hội nghị có đ/c Vũ Thị Thủy - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đ/c Quyền Mạnh Toàn - Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đ/c trong Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố; chủ tịch MTTQ các phường xã; ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Năm 2016, công tác Mặt trận của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp của thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Coi trọng công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mà trong đó nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" được đẩy mạnh và phát huy, đã góp phần làm cho thành phố Ninh Bình luôn ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, VH-XH có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhiều mặt được cải thiện, công tác an ninh quốc phòng được củng cố, tăng cường, hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên về chất lượng và ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào nhân đạo từ thiện cũng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, MTTQ các cấp của thành phố đã quyên góp được trên 1,5 tỷ đồng, hàng chục tấn gạo và nhu yếu phẩm khác để kịp thời chuyển đến nhân dân các tỉnh vùng lũ.

Hội nghị cũng đã nghe đ/c Nguyễn Hải Hà - Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố thông báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2016 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Vũ Thị Thủy đề nghị MTTQ các cấp của thành phố Ninh Bình trong thời gian tới cần chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND thành phố, với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2017. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt là thực hiện nghiêm túc Quyết định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 2017 và các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục  phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thị đua yêu nước. Cụ thể là triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Thực hiện việc lãnh đạo MTTQ các cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đ/c Quyền Mạnh Toàn cũng biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố Ninh Bình đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, đ/c cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận của thành phố đạt được nhiều kết quả cao hơn trong năm 2017.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho 25 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận của thành phố năm 2016.

(Ban Biên tập)