Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Sáng 06/01/2017, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đánh giá kết quả công tác năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

          Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Đỗ Trọng Luận – Thường vụ Huyện ủy – Phó Bí thư Huyện ủy Yên Mô; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND; các đồng chí cán bộ Ủy ban MTTQVN tỉnh phụ trách địa bàn; Lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã.

          Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2016 của MTTQ các cấp trong huyện đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2017. Hội nghị cũng được nghe nghe lãnh đạo UBND huyện thông báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu và đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo và phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận của huyện trong năm 2017.

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Yên Mô đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm  như: Tìm các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Vận động nhân dân không tham gia đạo lạ, tà đạo; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Thực hiện tốt việc lãnh đạo MTTQ các cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức hội nghị đã trao bằng khen, giấy khen của Ủy ban MTTQ các cấp cho 20 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận của huyện năm 2016./.

Nguyễn Phi Điệp

Ban Dân tộc - Tôn giáo UB MTTQ tỉnh