Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

     Về xã Sơn Thành hỏi thăm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ai cũng biết ông là Nguyễn Văn Tiến, sống và lớn lên từ mảnh đất chiêm chũng xã Sơn Thành. Ông tham gia công tác Mặt trận nhiều năm và có trên 16 năm giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Ông luôn tận tâm, tận tụy với công việc, gần dân, sát dân, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

 

Xã Sơn Thành ngày một đổi mới

     Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp ông Nguyễn Văn Tiến vượt qua những khó khăn trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiều năm làm công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bởi trong công việc, ông luôn thể hiện tính gương mẫu, sự tận tụy và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ  xã, ông đã đề ra nhiều phương pháp về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tạo nên thành công ở các phong trào tại địa phương. Với phương châm “hướng về thôn, xóm, đa dạng hóa các hình thức tập hợp”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2015 toàn xã có 13/13 khu dân cư văn hóa đạt 100%, trong đó có 11/13 khu dân cư 3 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 825/943 gia đình văn hóa đạt 87,5%. Một trong những nét nổi bật của công tác Mặt trận của xã trong thời gian qua là đổi mới nội dung, phương thức vận động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí còn lại đang được địa phương tiếp tục thực hiện.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi thay bộ mặt kinh tế, văn hóa - xã hội của xã Sơn Thành. Từ đó đã xuất hiện các mô hình làm ăn kinh tế giỏi, hình thành các tổ tự quản, tổ hoà giải hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, các buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng toàn xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã đề ra. Từ đó, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng lối sống giản dị, trung thực, lành mạnh trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với vai trò Chủ tịch UBMTTQVN xã ông Nguyễn Văn Tiến còn tích cực phối hợp với HĐND, UBND xã tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri với HĐND các cấp. Không chỉ vậy ông còn là cầu nối để đưa các hoạt động của các tổ chức thành viên như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ông còn tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thành tích chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã không thể không nói đến sự đóng góp nhiệt tình trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Tiến một cán bộ Mặt trận hết lòng vì phong trào. Ông được cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQVN các cấp đánh giá là một trong những các bộ Mặt trận tiêu biểu, hăng hái, nhiệt tình với các mặt công tác xã hội, năm 2015 ông được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận trong giai đoạn 2010-2015. Ông thực sự xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo./.

                                                                                                                                                              Phạm Văn Hạnh

                                                                                                                                       Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Nho Quan