Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 19/7/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016.

 

Dự hội nghị có đ/c Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đ/c Quyền Mạnh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Thanh ủy, chủ tịch HĐND thành phố Ninh Bình; các đ/c lãnh đạo các tổ chức thành viên của MT thành phố; các ủy viên MTTQ thành phố.

Đ/c Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết" cho các cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế được duy trì ổn định và có lĩnh vực phát triển; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo tốt, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng và củng cố vững mạnh. MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ biên giới chủ quyền quốc gia, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tích cực tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2016 với chuyên đề “Nếp sống văn hóa công sở - văn minh đô thị", MTTQ thành phố đã hướng dẫn Ban công tác mặt trận ở khu dân cụ thể hóa nội dung sinh hoạt Ban công tác Mặt trận với chuyên đề "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách ứng xử của người dân thành phố - gắn với xây dựng tổ dân phố (thôn) văn hóa".

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với thành phố Ninh Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Thành phố ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành đặc biệt là vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong thành phố cùng sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của của cử tri và nhân dân thành phố nhà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu HĐND ở cả 3 cấp trên địa bàn thành phố Ninh Bình diễn ra dân chủ, đúng luật, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp. Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 22/5/2016, với không khí thi đua sôi nổi có toàn thành phố tỷ lệ cử tri đi bầu chiếm 99,68%, 68/91 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu, 5/14 xã phường đạt 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu. Với những kết quả và thành công của cuộc bầu cử, MTTQ các cấp thành phố được MTTQVN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Tập thể MTTQVN thành phố được UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ Mặt trận được các cấp khen thưởng.

MTTQVN các cấp thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo nghiêm túc thực hiện Nghị định 92 của Chính phủ đặc biệt trong các dịp lễ, tết, góp phần ngăn ngừa tình trạng mê tín dị đoan và kịp thời phát hiện các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta nhất là tập trung phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. MTTQ các cấp trong thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện Đề án 245/ĐA-MT, ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Các tham luận tại hội nghị sơ kết cũng dã khẳng định những thành tích nổi bật mà MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố Ninh Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là trong các bước hiệp thương của bầu cử HĐND các cấp của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Đăng Nguyên và đ/c Quyền Mạnh Toàn cũng biểu dương những thành tích nổi bật mà MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để công tác MT của thành phố trong 6 tháng cuối năm đặt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã công bố các quyết định của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam về tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” cho 23 cá nhân. Tặng bằng khen về thành tích suất sắc trong công tác MT năm 2015 cho 02 tập thể và 01 cá nhân.

(Ban biên tập)