Thứ tư, 28 Tháng 10 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT ngày 29/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020. Ngày 09/10/2020, tại hội trường lớn UBND huyện Hoa Lư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020. Đến dự khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận có bà Mai Thị Lý - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo; ông Đinh Trường Sơn - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Hoàng Văn Tuấn, UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các vị đại diện Lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các vị cán bộ MTTQ tỉnh phụ trách huyện, các vị trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, phóng viên Đài truyền thanh huyện, các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQVN các xã, thị trấn và 103 vị Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trong huyện. 

Ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác Cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Ông Bí thư Huyện ủy chỉ đạo MTTQ các cấp trong huyện cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm như tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vân động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Hoa Lư văn minh, giầu, đẹp.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, hội nghị được nghe các vị giảng viên quán triệt Thông tri 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hướng dẫn một số nội dung về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo các Quyết định, Quy định của Trung ương; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quán triệt một số nội dung chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với ông Đặng Đình Thuận Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa ông chia sẻ qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở hôm nay chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong hệ thống chính trị. Nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, quán triệt, triển khai các Văn bản, Hướng dẫn của các cấp giúp cho đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư

 

 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-CQK ngày 02/3/2020 của Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Công văn số 1283-CV/HU ngày 05/3/2020 của Huyện ủy Hoa Lư về thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2020.

Ngày 22/9/2020, MTTQ huyện phối hợp với Tiểu ban Kiểm tra-giám sát Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thành lập Đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên, Ninh An, giai đoạn từ 01/01/2018 đến 01/6/2020. Tại 02 buổi giám sát, Đoàn giám sát nghe báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trong báo cáo đã nêu rõ kết quả BTV Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị, qua hệ thống truyền thanh xã,…. Qua đó, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ và tích cực hưởng ứng, tham gia CVĐ. Đối với xã Trường Yên Nhân dân tham gia đóng góp trên 1,22 tỷ đồng, hiến trên 600 m2 đất cùng với trên 3.000 ngày công cho xây dựng NTM kiểu mẫu; về kinh phí cho việc xây dựng NTM, đô thị văn minh thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017. Kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện rõ trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, ANTT và ATXH, đã có thôn Đông Thành được tỉnh  duyệt công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 5 KDC đã hoàn thiện xong hồ sơ XDKDCNTMKM đang chờ công nhận và các thôn tiếp theo đăng ký tiếp tục thực hiện. Đối với xã Ninh An nhân dân tham gia đóng góp 411.400.000đ, ủng hộ làm 2,1km đường giao thông thôn xóm, Lãnh đạo, chỉ đạo UB MTTQ nâng cao trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc rà soát công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng thôn xóm NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, ANTT, ATXH.,góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; duy trì và phát triển 19/19 tiêu chí NTM và khu dân cư xóm Gòi, thôn Đông Trang  được huyện duyệt công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nhân rộng các khu dân cư khác tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó còn một số tồn tại như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang trong quá trình triển khai hoàn chỉnh; sản xuất nông nghiệp tuy có sự phát triển đáng kể nhưng chưa bền vững, chưa có các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn thấp.

Trao đổi với đồng chí Tạ Đức Nhàn, HUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Ninh An, đồng chí chia sẻ thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong những năm qua, BTV Đảng ủy xã đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chi thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. tổ chức được 26 hội nghị cho 470 người tham dự. Qua đó, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ và tích cực hưởng ứng, tham gia CVĐ; BTV Đảng ủy đã ban hành các văn bản về việc triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, triển khai tới các chi bộ trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo UB MTTQ nâng cao trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện CVĐ; phối hợp tốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc rà soát công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng thôn xóm NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 về kinh phí cho việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Kết thúc 02 buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Yến Trưởng đoàn giám sát Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đề xuất với BTV đảng ủy 02 xã Trường Yên, Ninh An một số nội dung: BTV Đảng ủy cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ, quán triệt 5 nội dung của CVĐ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo MTTQ xã cần tăng cường phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong CVĐ.

Với kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên, Ninh An. Chắc chắn rằng Ban Thường vụ Đảng ủy 02 xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả cao và 02 xã sẽ nhanh về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 theo đăng ký với huyện./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư

 

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Sáng ngày 24/9/2020 Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh tổ chức khánh thành và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 04 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Về dự khánh thành có đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện; đồng chí Bùi Thị Vẻ, HUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện; đồng chí Phạm Văn Bắc, Phó Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, đại diện cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Khánh Cư, Khánh Nhạc, Khánh Mậu, Khánh Thuỷ.

04 gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Đại đoàn kết" dịp này gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Yên Cư 2, xã Khánh Cư; gia đình bà Bùi Thị Hường, xóm 3C, xã Khánh Nhạc, gia đình bà Lê Thị Đào, xóm 3, xã Khánh Mậu và gia đình ông Bùi Văn Quang, xóm 4, xã Khánh Thủy. Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguồn thu nhập không ổn định, bệnh tật, sức khỏe yếu; ngôi nhà cũ sinh sống nhiều năm đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. 

Trước khó khăn của các gia đình, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh đã tham mưu Thường trực Huyện uỷ trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện hỗ trợ mỗi gia đình 40 triệu đồng, giúp các hộ xây dựng ngôi nhà mới. Với sự chung tay góp sức của địa phương, anh em dòng họ, nguồn lực của gia đình, đến nay, cả 4 ngôi nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tại buổi khánh thành, lãnh đạo huyện, đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể và Ban công tác mặt trận, nhân dân ở khu dân cư đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho 04 gia đình.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, sự quan tâm của các cấp, các ngành, MTTQ và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, qua đó động viên các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống./.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020. Được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình, của Thường trực Huyện ủy. Sáng ngày 18/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và chia tay các vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.  

Lãnh đạo MTTQ huyện Hoa Lư trao quà lưu niệm cho các vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại biểu cơ sở có 07 vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 về nghỉ công tác và các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị bà Phạm Thị Hồng Chuyên, HUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, nhưng công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm đã đạt kết quả nhất định như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua các cuộc vận động. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trong huyện, chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên. Ban Thường trực MTTQ huyện phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Ban Đoàn kết Công giáo huyện hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 có hiệu lực năm 2018, các Văn bản của Đảng và Nhà nước. Do đại dịch Covid19 các cơ sở tôn giáo không tổ chức đông người, đảm bảo cách ly xã hội theo sự chỉ đạo theo các văn bản các cấp, các ngành. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận sự ủng hộ tiền và hiện vật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện số tiền 493.012.000 đồng và 160 kg gạo, 2000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn; Thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  huyện triển khai Hướng dẫn số 24 và Kế hoạch số 13 về việc lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (đối với xã Ninh Giang) và 7 khu dân cư đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện (đợt 1) được triển khai đến các địa phương, được các cấp ủy đồng tình ủng hộ và phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký ít nhất 01 mô hình điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; Kết quả triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. MTTQ huyện phối hợp các phòng, ban ngành đã tổ chức khánh thành, bàn giao 05 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí của UBMTTQVN tỉnh (02 nhà) và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” huyện (03 nhà) công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và 90 năm ngày thành lập MTDTTNVN. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện và chọn 03 khu dân cư làm điểm tại 03 xã, thị trấn (Trường Yên, Ninh Vân và TT Thiên Tôn); Duy trì mô hình đạo Công giáo tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Giáo xứ Áng Sơn, xã Ninh Hòa; MTTQ các cấp đã giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Ủy ban MTTQVN huyện giám sát 22 cuộc tại 11 xã, thị trấn. Thông qua giám sát trực tiếp, đánh giá 11 đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đúng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid19 gây ra đối với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công, hộ hưởng bảo trợ xã hội. Kết quả đã chi trả hỗ trợ 7.326/7.358  đối tượng đạt 99,6% với số tiền 9 tỷ 138 triệu đồng. Còn 32 đối tượng do trùng chính sách, chết, các xã, thị trấn đã thu hồi chuyển về huyện xem xét, giải quyết; Chỉ đạo MTTQ các xã kiện toàn bổ sung 7 vị Chủ tịch MTTQ cấp xã và 01 vị phó Chủ tịch MTTQ cấp xã nghỉ công tác theo Chỉ thị 35 sau Đại hội Đảng bộ tại cơ sở. Phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức cho cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện đi tham quan học tập  mô hình “Trồng sen Nhật” tại xã Ninh Xuân. Bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện cũng chỉ dạo MTTQ các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối nám 2020 là: Nắm tình hình dư luận xã hội và nhân dân, tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương, tạo dư luận và sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; Tổ chức hoạt động chào mừng Đại đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo MTTQ cơ sở thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch (theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW);Tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2020 cho cán bộ MTTQ các cấp trong huyện;Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) từ huyện đến cơ sở; Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp với các Đoàn thể củng cố các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Rà soát chương trình công tác năm, đánh giá biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Duy trì hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận khu dân cư; Tuyên truyền tới cán bộ nhân dân thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh” đạt hiệu quả; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, xây dựng chương trình công tác Mặt trận năm 2021.

Tại hội nghị sơ kết, bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện chúc mừng 07 vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 về nghỉ công tác và mong rằng các vị luôn là những vị cố vấn cho công tác Măt trận Tổ quốc các cấp trong huyện.

Với kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020. Tin tưởng rằng, kết quả công tác Mặt trận huyện Hoa Lư năm 2020 sẽ gặt hái được thành công rực rỡ./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hoa Lư

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban MTTQVN huyện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của các tổ chức, của ngành. Ban Thường trực UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020.

Ban công tác Mặt trận 02 thôn Xuân Phúc, Xuân Thành, xã Ninh Vân tổ chức cho các hộ gia đình ký Bản cam kết thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh”.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ huyện. Sáng ngày 09/9/2020, tại hội trường nhà văn thôn Xuân Phúc, Xuân Thành, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Ninh Vân tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn xã. Về dự và chỉ đạo hội nghị về Đại biểu huyện có ông Lê Văn Thắng, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đại biểu xã có ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng bộ xã Ninh Vân, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng phó các ban, ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã và 30 đại biểu của 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc, Xuân Thành.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng bộ xã quán triển Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ông Bí thư Đảng bộ xã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã thực hiên nghiêm túc kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020. Tại xã Ninh Vân chọn 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành thực hiện mô hình điểm “Đám hiếu văn minh”, định kỳ sơ kết, tổng kết, sau đó nhân ra diện rộng trên địa bàn xã. Tại hội nghị hôm nay, Ban công tác Mặt trận 02 tổ chức ký Bản cam kết với từng hộ gia đình trên địa bàn 02 thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành.

Trao đổi với ông Đỗ Mạnh Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, ông chia sẻ Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020. Tại xã Ninh Vân, MTTQ xã chọn 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành thực hiện mô hình điểm “Đám hiếu văn minh”. Chúng tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc và Xuân Thành, xã Ninh Vân. Trước hết là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các ông Trưởng các dòng họ và nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn. Đồng thời các gia đình phải ký Bản cam kết với các nội dung: Thời gian tổ chức tang lễ phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương, thời gian mở loa đài, kèm, trống từ 6h đến 11h 30/ , buổi tối không quá 22h 00/, không mở loa quá to, tạo điều kiện cho người đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình; tang phục và treo cờ tang trong lễ tang thực hiện theo truyền thống của dân tộc, tôn giáo, địa phương; không ca khóc thuê, ăn uống trong tang lễ chỉ trong phạm vi nội bộ gia đình, dòng họ; không lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật; không rải tiền Việt Nam hoặc các loại tiền của nước ngoài khi đưa tang; khi chôn, cải táng, xây mộ cho người đã mất phải nằm trong quy hoạch của nghĩa trang. Đặc biệt khuyến khích gia đình có người mất nên đi hỏa tang để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất.

Kết thúc hội nghị triển khai mô hình “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn xã Ninh Vân, ông Cao Văn Bính Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc phấn khởi nói với tinh thần như hội nghị hôm nay, chắc chắn rằng 02 thôn Xuân Phúc, Xuân Thành sẽ thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh” đạt kết quả tốt và nhân ra diện rộng trên địa bàn xã./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hoa Lư