Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 –2026. Bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, Chủ trì hội nghị. Đến dự Hội nghị đại biểu ở tỉnh bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại biểu huyện có: Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo bầu cử huyện; ông Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Nguyễn Quốc Hưng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Đào Sỹ Hải Sơn, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự công tác bầu cử; các vị trong Ban Thường trực UBMTTQ huyện, các vị đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện về dự đông đủ.

 Tại hội nghị hiệp thương, bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư­ trú. Cụ thể: Toàn huyện đã tổ chức 92 hội nghị, với tổng số cử tri tới dự tại là 5905 cử tri, tại 91 khu dân cư để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 463 người ứng cử HĐND các cấp cư trú trên địa bàn huyện. Về ứng cử viên HĐND tỉnh: 04 người; ứng cử viên cấp huyện, thành phố 32 người, trong đó ứng cử HĐND huyện Hoa Lư là: 29 người, thành phố Ninh Bình 02 người; Nho Quan 01 người. Trong đó có 01 khu dân cư tổ chức 02 hội nghị: 01 hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử ĐBHĐND tỉnh và 01 hội nghị lấy ý kiến đối với ĐBHĐND cấp xã. Số cử tri đến dự đông nhất là: 115 người/hội nghị, ít nhất là 60 người/hội nghị. Có 90 hội nghị chọn biểu quyết sự tín nhiệm bằng hình thức dơ tay; Có 02 hội nghị chọn biểu quyết sự tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Có 4 ứng cử viên ứng cử HĐND tỉnh Ninh Bình, 02 ứng viên ứng cử HĐND thành phố, 01 ứng cử viên ứng cử HĐND huyện Nho quan đã cư trú tại huyện và được lấy ý kiến tại 07 khu dân cư của huyện. Kết quả đều đạt tín nhiệm cao là 100%. Kết quả tín nhiệm đối với những người làm hồ sơ ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026: 52/55 ngư­ời đạt phiếu tín nhiệm là 100%; 01 người đạt tín nhiệm 98,18%, 01 người đạt tín nhiệm 96,36%, Không có ng­ười đạt số phiếu tín nhiệm thấp; Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư­ trú, có 01 ngư­ời viết đơn xin thôi không tham gia ứng cử ĐBHĐND huyện. Về các ứng cử viên làm hồ sơ ứng cử HĐND huyện cư trú tại thành phố Ninh Bình là 26 người, kết quả 26 người được lấy ý kiến hội nghị cử tri tại 22 khu dân cư, đều có sự tín nhiệm cao là 98% đến 100%. Về các ý kiến nhận xét đánh giá đối với những người được lấy ý kiến, các ý kiến cử tri nơi cư trú đều bầy tỏ sự tin tư­ởng đối với các ứng cử viên được lấy ý kiến và đều thống nhất nhận xét các ứng cử viên làm tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân thôn, xóm, phố...., bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật và những quy ước hương ước của địa phương, nơi cư trú. Đối với các ứng viên là Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy nơi cư trú, được cấp ủy đánh giá và ghi nhận, tất cả các ứng viên được lấy ý kiến đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện trình bày danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Theo cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026, cụ thể: Chuyên trách công tác Đảng 08 người = 15,6%; UBND 03 người = 5,8%; HĐND 03 người = 5,8%; MTTQ và các ĐT 08 người = 15,6%; các ban ngành 13 người = 25,4%; lực lượng vũ trang 04 người = 7,8%; khối các xã, thị trấn 10 người = 19,6%; tôn giáo, doanh nghiệp 02 người = 3,9%.

Kết thúc hội nghị 100% số đại biểu dự tại hội nghị nhất trí danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 –2026./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư

Sáng ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và thảo luận, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định tại Điều 56 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư thưòng trực Huyện uỷ, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức - Tuyên giáo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ, phòng Nội vụ huyện và các tổ chức thành viên MTTQVN huyện.

Các vị đại biểu dự hội nghị

Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026 và những người có đơn xin rút không ứng cử đại biểu HĐND huyện. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 55 ứng cử viên.

- Về cơ cấu, thành phần:

+ Khối cơ quan huyện: 30 người

+ Khối xã, thị trấn: 25 người

- Về cơ cấu kết hợp:

+ Ứng cử viên nữ:                     29 người = 52,72 % (theo quy định đảm bảo ít nhất 35% danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ).

+ Ứng cử viên trẻ tuổi dưới 40:                19 người = 34,54 %

+ Ứng cử viên là người ngoài Đảng:  05 người = 9,09 %

+ Ứng cử viên tái cử:                       16 người = 47,05 % (so với tổng số đại biểu HĐND huyện Yên Khánh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

+ Ứng cử viên tôn giáo: 05 người (Phật giáo: 02, Thiên chúa giáo: 03)

- Về trình độ ứng cử viên:

+ Giáo dục phổ thông:  THPT: 51 người = 92,72 %

                                                THCS: 04 người = 7,28 %

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:   Đại học: 32 người = 58,18 %

                                         Cao đẳng: 02 người = 3,63 %

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ 14 người = 25,45%

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 18 người = 32,7%

                            Trung cấp 22 người = 40%

                            Sơ cấp 10 người = 18,18 %

- Về độ tuổi ứng cử viên:

+ Ứng cử viên cao tuổi nhất: 58 tuổi

+ Ứng cử viên ít tuổi nhất: 29 tuổi

+ Tuổi bình quân ứng cử viên: 44 tuổi

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện đã tiến hành bàn giao Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Uỷ ban bầu cử huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử./.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh

Chiều 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư thưòng trực Huyện uỷ, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo bầu cử huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức - Tuyên giáo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ, phòng Nội vụ huyện và các tổ chức thành viên MTTQVN huyện.

Các vị đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã gửi thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã tổ chức các hội nghị Ban lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu 69 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên cũng như định hướng lãnh đạo của cấp ủy.

Trong đó, Khối Đảng: 18 người; khối chính quyền: 21 người; MTTQ và các đoàn thể: 12 người; lực lượng vũ trang: 4 người; các ngành: 6 người; tổ chức kinh tế: 5 người; tôn giáo 3 người. Cơ cấu thành phần đại biểu được bầu: Khối Đảng: 9 người; khối chính quyền: 11 người; MTTQ và các đoàn thể: 6 người; lực lượng vũ trang: 2 người; các ngành: 3 người; tổ chức kinh tế: 2 người; tôn giáo: 1 người.. 

Cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ: 35 người, chiếm 50,72%; đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 31,88%; đại biểu ngoài Đảng: 7 người, chiếm 10,14%; đại biểu tái cử: 16 người, chiếm 47,05%.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và 100% đạị biểu triệu tập có mặt nhất trí danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 69 người.  Các đại biểu đã thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. (thời gian từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021).

BTT Ủy ban MTTQVN huyện Yên Khánh

 

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 05/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáng ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Đến dự Hội nghị hiệp thương có ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, ông Lê Văn Khoa, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ huyện, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện về dự đông đủ.

Tại hội nghị hiệp thương, ông Lê Văn Khoa, Uỷ viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện trình bày Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Hội nghị thảo luận thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Số đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026 là 30 đại biểu, trong đó Dự kiến 10 người nữ =33,3%, 17 người tái cử =56,6%, trẻ 5 người = 16,6%, 3 người ngoài đảng = 10%. Dự kiến phân bổ số lượng giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện là 60 người, trong đó 22 người nữ =36,6%, 17 tái cử =28,3%, trẻ 16 = 26,6%, 7 người ngoài đảng = 11,6%.

Kết thúc hội nghị 100% số đại biểu dự tại hội nghị nhất trí với Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư

 

 

Sáng ngày 03/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện triển khai một số nội dung, quy định và một số điểm trọng tâm trong công tác hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, số lượng, thành phần nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện Thường trực HĐND huyện thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các vị đại biểu đã dân chủ, trao đổi, thảo luận và thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng giới thiệu người ứng cử của tổ chức chính trị, MTTQ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính xã, thị trấn là 69 người (Trong đó khối các cơ quan, đơn vị của huyện giới thiệu 40 người; khối xã, thị trấn giới thiệu 29 người); số lượng đại biểu HDND huyện được bầu là 34 người. Cơ cấu đại biểu kết hợp: đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 22 người tỷ lệ 31,88%; đại biểu nữ 35 người tỷ lệ 50,72%; đại biểu là người ngoài Đảng 07 người tỷ lệ 10,14%, đại biểu tái cử 16 người (bằng 47,05 so với tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021).

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương theo Luật định được huyện Yên Khánh xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc./.

BTT Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh