Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều ngày 26/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2014-2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền - UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn; các đ/c trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường trực MTTQ huyện và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáu tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, công tác Mặt trận của huyện đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phong phú, đa dạng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.

Nét nổi bật trong công tác mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2018 đó là: MTTQ huyện đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương như:

Triển khai tốt các nội dung, chương trình MTTQ cấp tỉnh đề ra: Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã được Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát việc duy trì và xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa nông thôn mới”. Cấp huyện xây dựng 8 mô hình điểm tại 8 xã. Tiếp tục duy trì và năng cao chất lượng để nhân diện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các hoạt động công tác mặt trận ở các khu dân cư và nâng cao chất lượng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện ban hành kế hoạch lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng MTM đối với các xã đăng ký về đích NTM năm 2018. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia đóng góp ngày công, tiền của là 950 triệu đồng để xây dựng NTM.

MTTQVN huyện tiến hành khánh thành, bàn giao 06 nhà Đại đoàn kết (số tiền 50 triệu đồng/nhà) từ nguồn kinh phí của UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ. Xây mới 01 nhà Đại đoàn kết cho 01 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Liên Sơn từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện xây dựng, bàn giao 51 căn nhà tình nghĩa (Mỗi nhà 40 triệu đồng) từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện” cho các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo đúng nguyên tắc và tiến độ đề ra.

Phối hợp với phòng Hạ tầng kinh tế huyện lựa chọn đơn vị HTX Sinh Dược xã Gia Sinh tham gia trưng bày sản phẩm của địa phương tại hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Bắc Ninh” năm 2018,  tham gia triển lãm tại hội chợ đồng bằng sông Hồng do tỉnh tổ chức.

MTTQ huyện phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, và HĐND các cấp. Tổ chức tốt và kịp thời việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các hội nghị tiếp xúc cử tri gửi về MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện tổ chức 05 cuộc giám sát tại các địa phương; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức 7 cuộc giám sát, trong đó 02 cuộc giám sát về việc tuân theo pháp luật trong công tác bắt tạm giữ tại công an huyện, 05 cuộc giám sát về thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện.

Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 18 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực như: việc huy động, quản lý, sử dụng, các nguồn lực đóng góp của nhân dân, trong xây dựng nông thôn mới, công tác đồn điền đổi thửa, các khoản đóng góp của học sinh.

Hội nghị đã được nghe đ/c đại diện UBND huyện Gia Viễn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên đã thông báo một số nội dung cơ bản về tình hình nhân dân trong tỉnh, một số hoạt động MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c cũng nhấn mạnh công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị MTTQ các cấp trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); 88 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội, không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo, kích động của các phần tử xấu, các thế lực thù địch; tuyên truyền phòng, chống “đạo lạ”.

- Tích cực vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tăng cường tiếp xúc, nắm tình hình, thăm hỏi, động viên các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào tôn giáo.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; duy trì, xây dựng mới mô hình điểm trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phối hợp với MTTQ các cấp triển khai kế hoạch lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đảm bảo khách quan, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2018.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là hình ảnh tiêu biểu nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở mỗi cấp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.; phân công cán bộ bám sát, nắm chắc tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Triển khai Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, đặc biệt công tác nhân sự 2 tổ chức tôn giáo./.

(Ban biên tập)

Sáng 18/7/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố.

Sáu tháng đầu năm 2018, với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và đồng hành của các doanh nghiệp,  Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Ninh Bình bằng nhiều hoạt động thiết thực đã tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 MTTQ thành phố đã phối hợp với UBND Thành phố tổ chức đoàn đi thăm và tặng 17.567 suất quà cho các cụ cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng; tham mưu cho Ban vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tặng 300 suất quà với tổng kinh phí 90 triệu đồng; tiếp nhận và trao 186 suất quà trị giá 93 triệu đồng của Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Ninh Bình tặng cho các hộ nghèo, chính sách tại 3 xã; tiếp nhận và trao 25 suất quà với kinh phí 12,5 triệu đồng của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho hộ nghèo và cận nghèo; MTTQ các phường, xã tham mưu Đảng ủy phường, xã trích quỹ vì người nghèo và Đền ơn đáp nghĩa thăm và tặng 632 suất quà với tổng kinh phí trên 210 triệu đồng.

MTTQVN các cấp thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo nghiêm túc thực hiện Luật Tín ngưỡng Tôn giáo có hiệu lực từ 01/01/2018; Nghị định số 162 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2018 đặc biệt trong các dịp lễ, tết, góp phần ngăn ngừa tình trạng mê tín dị đoan và kịp thời phát hiện các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta; tham mưu cho Thường trực Thành ủy tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà các chức sắc, chức việc, các vị tăng, ni nhân dịp tết Nguyên đán, hướng dẫn, giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức Đại Lễ Phật đản PL.2562-DL.2018; phối hợp với các phòng, ban hướng dẫn một số chùa, cơ sở thờ tự tôn giáo xây dựng, sửa chữa một số hạng mục công trình như việc tu sửa các hạng mục tại chùa Đẩu Long, khánh thành cổng Tam Quan chùa Nội Long; MTTQ các cấp thành phố tích cực phối hợp với Công an thành phố, các phường, xã tuyên truyền, vận động Hội thánh đức chúa trời không truyền đạo trái phép tại phường Nam Thành; tuyên truyền vận động không tụ tập đông người tham gia luyện tập Pháp luân công tại phố Trung Nhì và Tân Trung phường Tân Thành, công viên Thúy Sơn phường Thanh Bình.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp thành phố xây dựng được 02 mô hình tập thể (Mô hình “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư” trên địa bàn phường Thanh Bình; mô hình “Nâng cao hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” của Ban Thường trực UBMTTQVN phường Nam Thành); 03 mô hình Ban Công tác Mặt ở khu dân cư (Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của Ban Công tác Mặt trận phố Thúy Sơn phường Thanh Bình; “Tổ nhân dân tự quản” của Ban Công tác Mặt phố Vạn Hưng phường Bích Đào; “Đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trưởng” của Ban Công tác Mặt phố Phúc Thái phường Phúc Thành).

Phối hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai Kế hoạch 92-KH/BVĐ ngày 01/6/2018 về việc triển khai xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2018 thành phố Ninh Bình diễn ra từ ngày 10/6 đến 31/7/2018; tham mưu xây dựng quy chế quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố Ninh Bình. Chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân và phát động xây dựng các loại quỹ của thành phố Ninh Bình năm 2018.

MTTQ thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 100/KH-MT ngày 4/6/2018 hướng dẫn MTTQ các phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND các phường, xã trước kỳ họp thứ 6-HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban hành Kế hoạch số 101/KH-MT ngày 5/6/2018 và tổ chức 2 hội nghị về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV tại phường Phúc Thành và xã Ninh Phúc thành phố Ninh Bình; tổ chức 2 hội nghị để cử tri các phường, xã Ninh Nhất, Bích Đào, Ninh Sơn, Ninh Phong, Tân Thành và Ninh Khánh tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban thường trực UBMTTQ thành phố đã tiến hành giám sát UBND thành phố về việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cao của công dân, trong 6 tháng đầu năm toàn thành phố tiếp 217 vụ việc, trong đó thẩm quyền của toàn thành phố là 142 vụ việc (Thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố 69 vụ việc gồm đề nghị 62 vụ việc, khiếu nại 04 vụ việc, tố cáo 03 vụ việc đơn; thẩm quyền của UBND xã, phường 73 vụ việc, gồm đề nghị 65 vụ việc, khiếu nại 05 vụ việc, tố cáo 03 vụ việc). Nội dung công dân đề nghị chủ yếu là chế độ, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai và trật tự đô thị. Kết quả, đã giải quyết 106/142 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 74,6%, trong đó UBND Thành phố đã giải quyết 49/69 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71%, UBND xã, phường đã giải quyết 57/73 vụ việc, đạt tỷ lệ 79%.

Thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2018, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 98/KH-MT ngày 25/5/2018 về giám sát của MTTQ từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cùng cấp ở nơi làm việc, nơi; cán bộ, đảng viên sinh hoạt, cư trú trên địa bàn khu dân cư.

Phối hợp với MTTQ phường Ninh Phong, Bích Đào tổ chức làm điểm hội nghị đối thoại giữa Ban Thường trực UBMTTQVN phường với Ban công tác Mặt trận và đại diện một số hộ dân ở khu dân cư về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; hướng dẫn 12 phường, xã còn lại tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường trực UBMTTQVN phường với Ban công tác Mặt trận và đại diện một số hộ dân ở khu dân cư về công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tổ chức Đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND phường Đông Thành, Vân Giang và Thanh Bình về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn và thực hiện tháng ATTP năm 2018.

Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát việc quản lý nhà nước về công tác xây dựng trên địa bàn tại UBND thành phố, xã Ninh Phúc, phường Nam Bình và Ninh Sơn; tham gia với Ban Kinh tế thành phố giám sát việc triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại xã Ninh Phúc, Ninh Nhất, phường Thanh Bình và chi cục thuế thành phố; tham gia với Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện chính sách xã hội đối với người có công tại phường Tân Thành, Vân Giang, Ban chỉ huy quân sự và phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Tổ chức kiểm tra 13/14 đơn vị phường, xã về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2017-2020”; kiểm tra 3 xã Ninh Phúc, Ninh Nhất và Ninh Tiến về công tác giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng để bảo đảm các tiêu chí lên phường.

Phân công các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQVN thành phố duy trì việc dự sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư thuộc đơn vị phụ trách. Việc sinh hoạt diễn ra định kỳ hằng tháng, các khu dân cư tổ chức sinh hoạt từ ngày 4-10 hằng tháng, nội dung sinh hoạt của các ban CTMT ở khu dân cư đã bám sát vào Nghị quyết của chi bộ và các hoạt động của địa phương, hoạt động của MTTQ phường, xã. Qua dự sinh hoạt đã nắm bắt, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị báo cáo Thường trực Thành ủy và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các tham luận tại hội nghị sơ kết cũng đã khẳng định những thành tích nổi bật mà MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố Ninh Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Đăng Nguyên và đ/c Quyền Mạnh Toàn cũng biểu dương những thành tích nổi bật mà MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành uỷ đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức; chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố khoá 18, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã công bố quyết định Tặng bằng khen của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam cho 02 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

(Phạm Thị Tuyết – Ban Tổ chức UBMTTQ tỉnh)

 

Chiều ngày 11/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL/ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc” và triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thành Tôn - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp; Ban Thường trực MTTQ thành phố và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáu tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, công tác MTTQ của thành phố Tam Điệp đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

MTTQ thành phố Tam Điệp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ trọng, MTTQ các cấp thành phố tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn có những phần quà thiết thực ủng hộ người nghèo; trích kinh phí thăm, tặng quà Mẹ VNAH, người có công với cách mạng…các vị chức sắc, chức việc tôn giáo; phối hợp với ngành chức năng ở địa phương quan tâm, giúp đỡ hai tổ chức tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng và sinh hoạt tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, phường tích cực tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  hướng dẫn MTTQVN xã, phường lựa chọn điển hình là Trưởng Ban công tác Mặt trận và mô hình Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiêu biểu thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị (Đến nay đã lựa chọn được 09 điển hình và 04 mô hình điểm).

Tham mưu, tiếp nhận hỗ trợ sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết (Trong đó chùa Quang Sơn hỗ trợ sửa chữa 01 nhà trị giá 50 triệu đồng). Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên của Mặt trận phân công giúp đỡ 25 hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững.

Ban hành kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố năm 2018 (Đến nay MTTQVN cấp xã đã vận động được 450.000.000 đồng).

Đặc biệt là tham gia các hoạt động thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt; tham gia Hội thi thư pháp do MTTQ tỉnh tổ chức, kết quả thành phố Tam điệp đạt 01 giải tập thể và 01 giải cá nhân.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Tam Điệp thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, các ngành có liên quan và các tổ chức thành viên. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh; tổng hợp và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở (Trong sáu tháng đầu năm 2018, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 29 cuộc giám sát).

Vận động đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục những khó khăn, phát huy vai trò tự quản, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình ở địa phương. Tham gia học nghề ngắn hạn tại trung tâm dạy nghề thành phố tổ chức.

Hội nghị đã được nghe đ/c đại diện UBND thành phố Tam Điệp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên đã thông báo một số nội dung cơ bản về tình hình nhân dân trong tỉnh, một số hoạt động MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương. MTTQ các cấp thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên các phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương MTTQVN phát động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, động viên với các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, nắm bắt kịp thời tình hình tôn giáo. Trước mắt, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chủ đề ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”, gắn với sơ kết thực hiện Kế họạch số 1096/KHLN, ngày 20/11/2017 với Công an tỉnh, một số sở ngành và UBND các huyện, thành phố về phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát; đề nghị MTTQ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát.

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân (Trong tháng 7/2018, MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh).

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp triển khai tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Quốc hội và HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Tổng kết 5 năm việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số. Quan tâm bồi dưỡng phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp của thành phố.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.

(Ban biên tập)

 

 

 

         Những ngày này về tổ dân phố 2, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp cảm nhận đầu tiên là chúng ta thấy được các tuyến đường của tổ dân phố được bê tông hóa với bề mặt được mở rộng, sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt của bà con nhân dân. Có được kết quả đó là do sự đóng góp công sức của bà con trong tổ, hoạt động tích cực của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó vai trò của vị Trưởng ban là điểm sáng. Người mà tôi nhắc đến đó là đại tá Đinh Xuân Bình, tổ dân phố 2, phường tây Sơn.

          Năm 2015, sau 37 năm công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam, trở về với đời thường, ông được chi bộ đảng tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ và được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận.

          Thấy rõ chức năng của Ban công tác Mặt trận là phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với tổ trưởng dân phố thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của MTTQVN các cấp…khi nhậm nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn thử thách, ông Bình cùng với các thành viên Ban công tác Mặt trận hướng dẫn, động viên bà con nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động; bản thân ông đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu, chọn lựa đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

          Trong hai năm 2016-2017, thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Bình cùng với tập thể ban chi ủy và Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Chi bộ đảng ban hành nghị quyết thực hiện, Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ trưởng dân phố triển khai thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà thuyết phục nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông. Với trách nhiệm là Trưởng ban công tác Mặt trận, ông và các thành viên trực tiếp tới từng gia đình giải thích, thuyết phục cho dân thấu hiểu. Kết quả qua 2 năm thực hiện, đã có 119 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất; thu gom gần 1.000m3 đất, đá, rác thải xây dựng, làm được gần 3km đường bê tông nội tổ và liên tổ với chiều rộng mặt đường từ 5 đến 7m; các hộ gia đình tự nguyện tu sửa, xây lại tường bao hàng rào và các công trình phụ trợ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Bình chủ trì vận động ủng hộ được 72 triệu đồng (mỗi hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 200.000đ) để giúp cho 8 hộ gia đình thiệt hại về đất canh tác.

          Đối với các hoạt động xã hội, ông Bình chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức tháo gỡ những biển quảng cáo rao vặt trên các bức tường, cột điện… tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng.

          Với những đóng góp của mình, ông đã được Ủy ban nhân dân cấp phường, cấp thành phố ghi nhận và tặng nhiều giấy khen.

          Chia sẻ kinh nghiệm, ông nói: Khi thu hổi đất của dân để triển khai làm đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ gia đình, làm xáo trộn đời sống dân sinh của bà con, do vậy, người Trưởng ban cần tự đặt ra câu hỏi là làm gì vận động nhân dân đồng thuận với cấp ủy, chính quyền; đồng thời phải lắng nghe nhân nhân nói, nhân dân ý kiến, kiến nghị, làm cho nhân dân tin trở thành mệnh lệnh đối với người Mặt trận; người Mặt trận cần làm tròn sứ mệnh gìn giữ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, luôn nhận biết, tôn trọng tính đa dạng và sự khác biệt trong các giai tầng xã hội để làm sao có được tiếng nói chung của lòng người./.

Mai Văn Thụy -  Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Ninh Bình; Quyết định số 97/QĐ-MT, ngày 19/4/2016 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Ninh Bình xây dựng kế hoạch hướng dẫn UBMTTQVN phường Ninh Phong làm điểm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong với Ban Công tác Mặt trận và nhân dân phường Ninh Phong về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Ngày 29/3/2018, tại hội trường Đa năng của UBND phường Ninh Phong Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường Ninh Phong đã tổ chức hội nghị đối thoại.

Về dự hội nghị đối thoại, Ban tổ chức hội nghị mời đồng chí Thường vụ Thành ủy phụ trách phường, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; Thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các Đoàn thể của phường; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBMTTQVN các phường, xã trên địa bàn thành phố; Ban công tác Mặt trận và đại điện hộ gia đình của các khu dân cư trên địa bàn phường Ninh Phong.

Hội nghị đã được nghe Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã báo cáo tóm tắt thực trạng và kết quả công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ninh Phong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị đối thoại đã có 5 vị đại diện Ban công tác Mặt trận và hộ gia đình có ý kiến.

Nội dung các ý kiến tập trung vào công tác trật tự đô thị trên địa bàn; kiến nghị về nước sạch sinh hoạt của người dân; giờ và địa điểm thu gom rác thải cho hợp lý; việc quản lý các doanh nghiệp về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… đặc biệt một số vị đưa ra các sáng kiến về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả hơn…

Sau khi các đại biểu có ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường; Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của Mặt trận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của lãnh đạo UBND thành phố và tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã xây dựng báo cáo kết quả đối thoại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi thường trực UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định./.

Tống Kim Phượng – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ninh Bình