Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Ngày 27-28/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đó là anh Bùi Văn Thảo, thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Mô hình nuôi dê sạch của gia đình anh đang trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều người tới thăm quan học tập.

Trong 02 ngày 08-09/5/2017, Ban đoàn kết Công giáo huyện Kim Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017-2022”.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Nông dân xã Văn Hải, chi Hội Nông dân xóm Tây Cường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, vận động, phát huy vai trò người đảng viên vùng công giáo và các chính sách liên quan đến nông dân, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao  đời sống vật chất, tinh thần, vận động hội viên nông dân  giáo dân đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, mở mang các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thương mại phục vụ sản xuất nâng cao đời sống, phát triển kinh tế.

Những năm gần đây, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã được triển khai tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ đã góp phần thay đổi các phương thức sản xuất cũ và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, mô hình trồng ớt cay xuất khẩu tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô đang là một hướng đi mới, mang đến nhiều hiệu quả tích cực.