Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Sáng 12/1, Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2017 đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

 

Năm 2015, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện có hiệu quả các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Sống tốt đời đẹp đạo", "Giáo xứ họ đạo tiên tiến", "Xây dựng gia đình công giáo gương mẫu".

Các phong trào đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội, được đồng bào công giáo đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia phong trào "Vì thế giới không mù lòa". Kết quả, tỉnh Ninh Bình đã có 15 nghìn người đăng ký hiến tặng giác mạc, đã có 208 người hiến tặng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 67/76 giáo xứ, 281/335 giáo họ đạt danh hiệu "Xứ họ đạo tiên tiến", 90% hộ công giáo đạt "Gia đình công giáo gương mẫu"...

Ngoài những đóng góp về đạo, đồng bào công giáo tỉnh có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng chính quyền, MTTQ VN các cấp và các đoàn thể. Các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

Đ/c Trần Hồng Quảng - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo tỉnh năm 2015.

Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước” và thực hiện phương châm “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào”, để hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh cũng như phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo đạt kết quả tốt hơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới Ủy ban ĐKCG cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc, bà con giáo dân, đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và tinh thần sống tốt đời đẹp đạo theo tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Tuyên truyền đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Động viên các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào công giáo tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng luật, an toàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Linh mục Nguyễn Văn Giao - Chủ tịch UBĐKCG tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã trao kỷ niệm chương "Đồng hành cùng dân tộc" của Ủy ban ĐKCG Việt Nam cho 15 cá nhân; 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.