Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 10-11/10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Ninh Bình  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

          Tới dự Đại hội có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Ủy ban ĐKCG Việt Nam; Ủy ban ĐKCG Việt Nam các tỉnh: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa và 210 đại biểu đại diện cho đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm 2012-2017, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã phối hợp với MTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”...

           Từ các phong trào này, nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xuất hiện nhiều gia đình Công giáo mạnh dạn áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, năng động trong kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống và làm giàu cho địa phương, cho tỉnh.

           Cùng với đó, đồng bào Công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động như: Xây dựng chính quyền, thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư, công tác xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội. Từ năm 2012 đến nay, có 61/77 giáo xứ, 270/335 giáo họ đạt danh hiệu tiên tiến, 85% hộ gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình Công giáo gương mẫu.    

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức liên kết xã hội giữa những người Công giáo, tập hợp đồng bào Công giáo đoàn kết thực hiện bổn phận người tín hữu mẫu mực, người công dân xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo”, cống hiến khả năng của mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

          Thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào Công giáo, phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành hữu quan để xem xét giải quyết kịp thời.

          Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo để đồng bào có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

          Động viên các chức sắc, giáo dân nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm gây mối nghi ngờ trong nội bộ nhân dân, trong đồng bào có đạo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Đổi mới nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo trong đời sống người Công giáo nói riêng và đời sống xã hội nói chung; đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

          Đại hội đã dân chủ hiệp thương suy cử 90 vị tham gia Ủy ban ĐKCGVN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

          Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 09 các nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2012-2017. Đồng thời Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 24 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đồng hành cùng dân tộc./.