Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và phát động phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo…

 

Trong năm 2016, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã chủ động liên kết với các tổ chức, các lực lượng trong xã hội triển khai, tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua đó, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.

Đến nay, toàn tỉnh có 145 hội khuyến học xã, phường, thị trấn với 1720 chi phội phố, thôn, xóm, bản ấp đạt 100%; có 1865 ban khuyến học các cơ quan, đơn vị, trường học đạt 75%; có 2045 ban khuyến học dòng họ đạt 80%... số hoọi viên đóng hội phí toàn tỉnh là 202.639/289.485 hội viên, đạt 70%.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên kết quả đăng ký, đánh giá công nhận các mô hình học tập ở cơ sở khá đồng đều, tỷ lệ đạt các danh hiệu học tập cao hơn so với kế hoạch đề ra từ 15-20%.

Cụ thể, có 125.597/174.441 gia đình được công nhận gia đình học tập,d dạt 71%; 1220/1731 dòng họ được công nhận dòng họ học tập đạt tỷ lệ 70,4%; 1292/1615 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 80%...

Các cấp hội cũng đã có nhiều hoạt động sáng tạo nhằm khuyến khích, động viên các gia đình, dòng họ, cộng đồng, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay, tổng số các nguồn Quỹ khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh đạt trên 65 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh đạt trên 33 tỷ đồng.

Trong năm 2016, các cấp hội đã trích trên 14 tỷ đồng chi thưởng và tặng học bổng gần 43 nghìn suất cho giáo viên, học sinh giỏi các cấp, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và học sinh cóhoàn cản khó khăn vươn lên trong học tập.

Tỉnh hội cũng đã tổ chức khen thưởng và trao học bổng cho học sinh thi đỗ vào Đại học đạt từ 27 điểm trở lên và đỗ thủ khoa vào các trường THPT năm học 2015-2016; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bảng vàng khuyến học và tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia các môn cơ bản và học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay…

Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Với việc triển khai tốt việc thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong dòng họ, gia đình và cộng đồng đến năm 2020”, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia học tập nâng cao kiến thức trên mọi lĩnh vực tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong năm 2016, đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học-kỹ thuật áp dụng vào trồng trọt, chăn nuooi cho gần 267 nghìn lượt người. Từ đó, người dân vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh và bằng khen của Tỉnh hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2016. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã phát động phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học” năm 2017.

(baoninhbinh.org.vn)