Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 12/01/2017, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa V để tổng kết đánh giá công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Về dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch Thường trưc Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Các phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo diễn ra sôi nổi, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong đời sống xã hội. Nhiều khu dân cư người Công giáo đã trở thành khu dân cư điển hình tiên tiến về phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình góp phần cùng nhân dân toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội năm 2016 của tỉnh.

Phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng giáo xứ bình yên về an ninh trật tự được Ban đoàn kết Công giáo các cấp trong tỉnh phối hợp với các Ban chấp hành giáo xứ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN các cấp vận động như: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.      Năm 2016, tỉnh Ninh Bình có huyện Hoa Lư là huyện đạt nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Các linh mục, Ban chấp hành giáo xứ và bà con giáo dân của huyện Hoa Lư đã góp công, góp của xây dựng thành công huyện Hoa Lư đạt nông thôn mới, điển hình như giáo xứ Áng Sơn, La Vân, Thiện Dưỡng… Các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh năm 2016. Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, để hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đạt kết quả tốt hơn nữa đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị Ủy ban ĐKCGVN tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:

Đ/c Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và tinh thần sống tốt đời đẹp đạo theo tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; phong trào sống “Tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung (7 tốt đời, 3 đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, “Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”….

Tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội… theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố Ninh Bình và Tam Điệp xúc tiến thành lập Ban đoàn kết Công giáo của hai thành phố.

Nhân dịp này, Ủy ban ĐKCGVN tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh  và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Kính Chúa yêu nước năm 2016./.

(Nguyễn Thị Duyên

Phó Trưởng Ban DT-TG Ủy ban MTTQ tỉnh)