Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Từ ngày 20-9 đến ngày 5-10-2016, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, kế hoạch và yêu cầu của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

 

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức Đại hội trong không khí trang trọng với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, theo đúng tôn chỉ, mục đích của Giáo hội và những quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt chủ đề của Đại hội: Ổn Định - Kế Thừa - Phát triển và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và trong tinh thần Đoàn kết – Hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm giáo hội.

Sau đây, xin giới thiệu một số hình ảnh của Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh:

+ Ngày 20/9/2016, Ban Trị sự GHPG huyện Yên Mô tổ chức đại hội điểm:

+ Ngày 22/9/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo huyện Yên Khánh:

+ Ngày 24/9/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo huyện Hoa Lư:

+ Ngày 26/9/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo huyện Kim Sơn:

+ Ngày 28/9/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo thành phố Ninh Bình:

+ Ngày 29/9/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo huyện Gia Viễn:

+ Ngày 4/10/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo huyện Nho Quan:

+ Ngày 5/10/2016, Đại hội ĐBGH Phật giáo thành phố Tam Điệp

                                                         (Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh)