Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Địa chỉ: Số 750 , Đường Trần Hưng Đạo, Phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình  Điện thoại: (030) 3871198; Fax: 3886271

Địa chỉ: Số 750 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, Tp Ninh Bình

 Điện thoại: (030) 3871198; Fax: 3886271

 

Họ và tên

Chức vụ

Ông Đỗ Việt Anh

TUV - Chủ tịch

Ông Phạm Đăng Nguyên

Phó chủ tịch Thường trực

Ông Phạm Văn Hiện

Phó chủ tịch

Bà Vũ Thị Thủy

Phó chủ tịch

Ông Đinh Trường Sơn

UVTT-Trưởng Ban DCPL

Ông Lê Quốc Hương

UVTT-Trưởng Ban Phong trào

Ông Mai Văn Thụy

UVTT-Chánh Văn phòng

Bà Phạm Thị Bích Ngọc

UVTT-Trưởng Ban TGDT

Bà Mai Thị Lý
 UVTT - Trưởng Ban Tuyên giáo
Bà Nguyễn Thị Phương UVTT - Trưởng Ban Tổ chức
Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng (0229)3871198, (0229)3886271
Ban Dân chủ - Pháp luật (0229)3886274
Ban Tôn giáo - Dân tộc (0229)3886273
Ban Tuyên giáo
(0229)3886276

Ban Tổ chức

(0229)3886009