Thứ ba, 14 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

Đơn vị

Họ tên

Cơ quan

Di động

MTTQ huyện Nho Quan

- Chủ tịch Vũ Văn Bẩy

02293866048

0915834780

- PCT Phạm Văn Hạnh

02293866048

0974143733

- PCT Dương Thị Huyền

02293866048

0944751288

MTTQ huyện Gia Viễn

- Chủ tịch Mai Thị Kim Dung

02293868015

0945366080 

- PCT Trần Quang Phơn

02293868015

0988532507

- PCT Nguyễn Thị Thu Hiền

02293868015

0914968313

MTTQ huyện Hoa Lư

- Chủ tịch Phạm T. Hồng Chuyên

02293622544

0972673444 

- PCT Lê Văn Thắng

02293622544

0977980338 

- PCT 

02293622544

 

MTTQ TP Ninh Bình

- Chủ tịch Lê Thị Hoa

02293500841

0915686233

- PCT Tống Kim Phượng

02293500841

0904672536

- PCT Trần Thị Hằng

02293500841

0916925862

MTTQ TP Tam Điệp

- Chủ tịch Hoàng Lê Du

02293864092

0915953181

- PCT Nguyễn .T.Thanh Hưng

02293864092

0916964333 

- PCT Phạm Thành Long

02293864092

0917709252

MTTQ huyện Yên Khánh

- Chủ tịch Đào Hoàng Hà

02293841268

0915759120 

- PCT Phạm Thanh Tùng

02293841268

0919685786 

- PCT Ngô Văn Công

02293841268

0988105075

MTTQ huyện Yên Mô

- Chủ tịch Phạm Văn Thi

02293869035

0913763686

- PCT Đỗ Thị Hương

02293869035

0968036226

- PCT Tạ Văn Toan

02293869035

0392071886

- PCT Đỗ Trọng Kết

02293869035

0936377229

MTTQ huyện Kim Sơn

- Chủ tịch Ngô Văn Tuyến

02293862302

0914822535 

- PCT Phạm Thị Kim

02293862302

0915953977

- PCT