Thứ hai, 21 Tháng 10 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

 

Đơn vị

Họ tên

Cơ quan

Di động

MTTQ huyện Nho Quan

- Chủ tịch Hoàng Lương Khôi

02293866048

0942987739

- PCT Phạm Văn Hạnh

02293866048

0974143733

- PCT Dương Thị Huyền

02293866048

0944751288

MTTQ huyện Gia Viễn

- Chủ tịch Mai Thị Kim Dung

02293868015

 

- PCTTT Trần Xuân Thái

02293868015

0982163360

- PCT Nguyễn Thị Thu Hiền

02293868015

0914968313

MTTQ huyện Hoa Lư

- Chủ tịch 

02293622544

 

- PCT 

02293622544

 

- PCT Lương Văn Thức

02293622544

 

MTTQ TP Ninh Bình

- Chủ tịch Vũ Đình Nhật

02293500841

0915950103

- PCT Tống Kim Phượng

02293500841

0904672536

- PCT Bùi Văn Mão

02293500843

0916072366

- PCT Trần Thị Hằng

02293500841

0916925862

MTTQ TP Tam Điệp

- Chủ tịch Lương Mạnh Hùng

02293864092

0913008952

- PCT Nguyễn .T.Thanh Hưng

02293864092

0916964333 

- PCT Phạm Thành Long

02293864092

0945899612

MTTQ huyện Yên Khánh

- Chủ tịch Vũ Thiện Quý

02293841268

 

- PCT 

02293841268

 

- PCT Phạm Thị Thành

02293841268

0982169550

MTTQ huyện Yên Mô

- Chủ tịch Nguyễn Thanh Bút

02293869035

0902252156

- PCT Đỗ Văn Tậu

02293869035

0983869832

- PCT Tạ Văn Toan

02293869035

01699604388

MTTQ huyện Kim Sơn

- Chủ tịch Ngô Văn Tuyến

02293862302

 

- PCT Vũ Minh Đường

02293862302

0988165229

- PCT Phạm Thị Kim

02293862302

0915953977